Funkcionarji

Zbornico upravljajo člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice. Organi zbornice so skupščina, nadzorni odbor, upravni odbor in predsednik zbornice. Mandat organov zbornice traja 4 leta.

Aleš Pulko, univ. dipl. gosp. inž. str.

Aleš Pulko, univ. dipl. gosp. inž. str.

Predsednik zbornice

E-pošta: a.pulko@ooz-maribor.si

Predsednik zbornice zastopa in predstavlja zbornico. Je hkrati tudi predsednik Upravnega odbora OOZ Maribor. OOZ Maribor ima po svojem Statutu enega podpredsednika.

Dušan Fidler, inženir lesarstva

Dušan Fidler, inženir lesarstva

Podpredsednik zbornice

E-pošta: dusan.fidler@ooz-maribor.si

Predsednika zbornice nadomešča podpredsednik zbornice v njegovi odsotnosti, oba predstavljata zbornico pri sklepanju pravnih poslov ter izvršujeta sklepe upravnega odbora.