Funkcionarji

Zbornico upravljajo člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice. Organi zbornice so skupščina, nadzorni odbor, upravni odbor in predsednik zbornice. Mandat organov zbornice traja 4 leta.

Aleš Pulko, univ. dipl. gosp. inž. str.

Aleš Pulko, univ. dipl. gosp. inž. str.

Predsednik zbornice

E-pošta: a.pulko@ooz-maribor.si

Predsednik zbornice zastopa in predstavlja zbornico. Je hkrati tudi predsednik Upravnega odbora OOZ Maribor. OOZ Maribor ima po svojem Statutu enega podpredsednika.

Marko Gorjak

Marko Gorjak

podpredsednik zbornice

E-pošta: m.gorjak@ooz-maribor.si

Podpredsednik zbornice nadomešča predsednika, če je ta odsoten ali zadržan ter zastopa in predstavlja zbornico.